วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายสุเมธ ทองม้วน    ชื่อเล่น อ๊อฟ 
รหัสนักศึกษา 554188053 คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3
เกิดวัน อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2536
ภูมิลำเนา : จังหวัดราชบุรี
เพื่อนสนิท : นุธิดา สุขราช (แนน)

ชื่อ : นางสาวนุธิดา สุขราช   ชื่อเล่น แนน
รหัสนักศึกษา 554188126 คบ.2 การประถมศึกษา หมู่3
เกิดวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองบัวลำภู
เพื่อนสนิท : สุเมธ ทองม้วน (อ๊อฟ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น